Log ind   |  
Kontakt Minimer


Sådan kommer du i kontakt

Svebølle Vandværk a.m.b.a. 
Rosenhaven 38
4470 Svebølle
Tlf.: 5929 3825
Mobil: 2348 7170
E-mail: 
formand@svevand.dk

Driftstatus Minimer

NormalSe nyeste vandanalyse her.Forside Minimer

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

til afholdelse

 

onsdag den 7. juni 2017 kl. 19.00

 i SBI´s klubhus ved Svebølle Hallen, Højvangen 10, 4470 Svebølle.

 

 

Den ekstraordinære generalforsamling har følgende

 

DAGSORDEN

 

 1. Valg af dirigent og referent

 2. Forslag:                  

   

  • Samtlige aktiver og passiver vedr. Svebølle Vandværk overdrages til Kalundborg Vandforsyning.

  • Kalundborg Vandforsyning overtager samtlige anlæg fra Svebølle Vandværk samt forpligtelser over for brugerne, som er knyttet til Svebølle Vandværk.

  • Svebølle Vandværk skal ikke betale et anlægsbidrag til Kalundborg Vandforsyning.

  • Kalundborg Vandforsyning fastholder i 5 år over for brugerne den nuværende takststruktur, som forefindes i Svebølle Vandværk.

  • Overdragelsen af Svebølle Vandværk sker med virkning fra den 1. januar 2018.

  • Kalundborg Vandforsyning overtager allerede fra den 1. september 2017 driften af Svebølle Vandværk.

    

   Krav til vedtagelse af forslagene: Mindst 2/3 af de stemmeberettigede skal være til stede, og mindst 2/3 af disse skal stemme for. Dog kan valg af likvidator ske med simpelt flertal blandt de fremmødte.

    

   Kan forslagene ikke vedtages med tilstrækkeligt flertal indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling.

    

   Hvis ikke du/I har mulighed for at møde op til den ekstraordinære generalforsamling kan du/I afgive en skriftlig fuldmagt. Opmærksomheden henledes på, at et medlem ud over egen stemme kun kan afgive yderligere en stemme ved fuldmagt jf. vandværkets vedtægter § 8.

    

    

   Med venlig hilsen

    

    

   Bestyrelsen for Svebølle Vandværk

    

    

    

    

             Copyright Rambøll Danmark A/S