Log ind   |  
Kontakt Minimer


Sådan kommer du i kontakt

Svebølle Vandværk a.m.b.a. 
Rosenhaven 38
4470 Svebølle
Tlf.: 5929 3825
Mobil: 2348 7170
E-mail: 
formand@svevand.dk

Driftstatus Minimer


N o r m a l

Aflæsning af vandmålere.  

Grundet tekniske problemer kunne aflæsningen ikke foretages som planlagt. Den blev i stedet udført lørdag 14. januar.
På følgende adresser sendte måleren ingen data. De er alle placeret i en målerbrønd og vil i ugens løb blive aflæst/kontrolleret af Eskebjerg Mørkøv VVS.

Nordvestvej 19
Vesterled 6
Nyvej 12 A
Azaleavej 10
Azaleavej 25
Fabrikvej 7
Lavendelvej 66
Frederiksberg 1 G
Gl. Skovvej 28
Parcelvej 21
Lerbjergvej 22
Nyvej 12 B
Azaleavej 42
Frederiksberg 32
Skolevej 6
Frederiksberg 57
Fingerbølvej 8
Frederiksberg 17
Vesterled 10

Med venlig hilsen
Calle

 


Se nyeste vandanalyse her.Forside Minimer

Amtech Kalkknuser

Som det fremgår af den information der er landet i postkassen, har vi installeret en kalkknuser på afgangsrøret i vandværket. Den er blevet sat i drift mandag den 13. juni efter at tilladelsen fra Kalundborg Kommune er modtaget.

Vi håber selvfølgelig, at den vil få en positiv indvirkning på forbrugernes hverdag.

Den omdelte informationen med spørgeskema har vi modtaget fra Amtech. For at kunne sammenligne forbrugernes tilbagemeldinger med andre vandværker, som også har installeret Amtechs kalkknuser, er der ikke redigeret i ordlyden.

Vi ser frem til at modtage jeres tilbagemeldinger.

Hvis du ønsker mere information om Amtechs Kalkknuser kan den findes på http://www.kalkknuser.dk

På bestyrelsens vegne

Jørgen-OleCopyright Rambøll Danmark A/S